På kursus vil der blive arbejdet med følgende:

  1. Du ville skulle fordybe dig i, hvor du gerne vil hen med dig selv.
  2. Du kommer til at arbejde med delmål hen imod det sted du ønsker at være.
  3. Du lærer hvordan du kan omskrive den del at din historie som fastholder dig
  4. Du lærer hvordan du kan omskrive de overbevisninger som forhindrer dig i at nå dine mål.
  5. Du lærer hvordan du kan se igennem de tanker og følelser som fastholder dig i negative mønstre.
  6. Du lærer at sætte ord på tanker og følelser og i denne proces også at sætte personlige grænser.

Der forventes at du fra begyndelsen tager ejerskab og bidrager aktivt i din proces og læring. Det betyder, at du arbejder aktivt med de hjemmeopgaver der kan forekomme i form af observations- eller handlingsøvelser. Med dette kursus kan du tilegne dig de nødvendige redskaber og indsigt der skal til for at du kan handle i overensstemmelse med dig selv til glæde for dig og andre.

Praktiske oplysninger:

Kurset strækker sig over 6 lørdage i ulige uger fra kl. 10.00-13.00 og afholdes i Center for væren og udviklings egne lokaler på Bygholmsvej 9 Øsløs d. 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5.

Max 6 personer på hvert hold.

Pris 3000 kr. på deltager hvor der enten kan indbetales det fulde beløb ved tilmeldingen eller betales i to rater. Første rate ved tilmeldingen og anden rate den næstkommende måned.

Betalingen skal først ske, når Center for væren og udvikling har sendt dig en bekræftelse på at du er optaget på holdet.

Ved stor interesse udbydes der yderlige hold umiddelbart efter afslutningen på hold1 og stadig lørdage i ulige uger.

Kærligst

Malene Kanstrup.

En anerkendende måde, at støtte medarbejdere som arbejder med mennesker på.

Medarbejderne hos jer tilbydes et forløb på 3×3 timer i en kommunikationsform som tager sit afsæt i Transaktionsanalyse. Jeg har udarbejdet en form og metode som gør os som socialarbejder i stand til ikke at blive følelsesmæssig kroget i mødet med vores borgere, kollegaer eller ledelse. En metode, hvor vi bliver opmærksomme på hvorledes vi kan forblive i fornuft og refleksion og derigennem fastholde et højt fagligt niveau og en god trivsel på arbejdspladsen

Forløbet starter kl. 9.00-12.00 eller fra 12.00-15.00 med 14 dage mellem modulerne. Jeg har udvidet og forfinet Transaktionsanalysen med den systemiske tilgang, gennem de sidste 20 år. Personalegrupper, familieterapeutstuderende og kommunalansatte har gennem årene været mine målgrupper for justeringer og inputs.

Det betyder, at når I tilmelder de af jeres medarbejdere som oplever sig presset, drænet eller blot ønsker at blive endnu mere kvalificeret til de kommunikative og samarbejdende opgaver, så er materialet og formen jeg underviser efter gennemprøvet til fulde og med bemærkelsesværdige gode resultater. Medarbejderne vil opleve, at stoffet der undervises i øger bevidstheden, leverer relevante brugbare værktøjer som kan tages i brug allerede fra næste arbejdsdag og øger selvindsigt.


Forløbets opbygning

  • Første modul: Indføring i metoden og forståelse af denne.
  • Andet modul: Lærer, sygeplejersker, SOSU assistenter, sagsbehandlere og pædagogerne har siden sidst arbejdet med forståelsesrammen i samarbejdet med borgerne, kollegaer og lederen. Der gives feedback og der laves demonstrationer af metoden live, af underviseren, hvortil medarbejderen løbende kan stille spørgsmål ind i demonstrationen. Ligeledes vil der løbende i demonstrationen blive undervist.
  • Tredje modul: Medarbejderne arbejder med metoden to og to og får løbende feedback af underviser og de andre medarbejdere. Forløbet henvender sig til medarbejdere som ofte eller ind imellem oplever manglende redskaber i det sociale arbejde.

Forløbet henvender sig til medarbejdere som ofte eller ind imellem oplever manglende redskaber i det sociale arbejde.

I forløbet ville I skulle arbejde med at nå frem til et FÆLLES mål. I vil i denne proces få øje på, hvordan I nåede til dette. Der vil arbejdes med hvad I ønsker og forestiller jer I kan i mødet med hinanden , når målet er nået -som I ikke kan ved kursets start.

I ville skulle fordybe jer i hvilke forhindringer I kan støde på som ville kunne forhindre jer i at nå målet. Formålet med denne fordybelse er, at for øje på, hvorledes I med jeres nye indsigt og bevidsthed ændre jeres kommunikation, overbevisninger og samspil, så I opløser forhindringerne hen mod målet. Ved afslutningen af kurset fordyber vi os i, hvorledes I kan hjælpe hinanden med at fastholde den udviklingsproces I er i, samt hvordan hjælper I hinanden med, at skabe et hverdagsliv, hvor indholdet af jeres fælles mål kan folde sig ud og forblive lyslevende.

Som afslutningen på hvert møde laves der en mentaltræning med afsæt i mødets tema som I giver hinanden hånd på at lytte til mindst 4 gange inden næste møde. 

Mentaltræning er en øvelse, hvor jeg taler jer ned i en dyb afslappet tilstand. I denne tilstand laver jeg nogle kraftfulde sætninger og ord og visualiseringer som har det formål, at hjælpe jer hen imod jeres mål. Man kan også sige, at jeg fodre hjernen med nye alternative vinkler og måder at se på. Hjernen vil så minde dig om dette, når du står i situationer, hvor du plejer at gøre noget andet, set i bagspejlet, som ikke har virket optimalt.  

Kursets strækker sig over 6 gange med en varighed på 2 timer hver gang. Det foregår i Center for væren og udviklings hus på Bygholmvej nr.9 Øsløs 7742 Vesløs.

Hvert meditationsmøde varer 2 timer og ligger om aftenen fra kl. 19.00 -21.00 Meditationerne er guidet og der mediteres over forskellige temaer. 

Nyt tema hver gang som alle har retning hen imod at komme tættere på de iboende kræfter i os som er nødvendigt at have kontakt med for at være den bedste udgave af os selv. 

Der vil være en kort snak på gruppen inden og efter hver meditation.

Et forløb strækker sig over 6 gange. Der er plads til 6 på hvert hold. Husk underlag, hvis du vil meditere liggende.

TEST
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial