Et kursus i at leve – godt.

Pris: 3000 kr.
Lukket for tilmelding

Tilmeld dig

På kursus vil der blive arbejdet med følgende:

  1. Du ville skulle fordybe dig i, hvor du gerne vil hen med dig selv.
  2. Du kommer til at arbejde med delmål hen imod det sted du ønsker at være.
  3. Du lærer hvordan du kan omskrive den del at din historie som fastholder dig
  4. Du lærer hvordan du kan omskrive de overbevisninger som forhindrer dig i at nå dine mål.
  5. Du lærer hvordan du kan se igennem de tanker og følelser som fastholder dig i negative mønstre.
  6. Du lærer at sætte ord på tanker og følelser og i denne proces også at sætte personlige grænser.

Der forventes at du fra begyndelsen tager ejerskab og bidrager aktivt i din proces og læring. Det betyder, at du arbejder aktivt med de hjemmeopgaver der kan forekomme i form af observations- eller handlingsøvelser. Med dette kursus kan du tilegne dig de nødvendige redskaber og indsigt der skal til for at du kan handle i overensstemmelse med dig selv til glæde for dig og andre.

Praktiske oplysninger:

Kurset strækker sig over 6 lørdage i ulige uger fra kl. 10.00-13.00 og afholdes i Center for væren og udviklings egne lokaler på Bygholmsvej 9 Øsløs d. 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5.

Max 6 personer på hvert hold.

Pris 3000 kr. på deltager hvor der enten kan indbetales det fulde beløb ved tilmeldingen eller betales i to rater. Første rate ved tilmeldingen og anden rate den næstkommende måned.

Betalingen skal først ske, når Center for væren og udvikling har sendt dig en bekræftelse på at du er optaget på holdet.

Ved stor interesse udbydes der yderlige hold umiddelbart efter afslutningen på hold1 og stadig lørdage i ulige uger.

Kærligst

Malene Kanstrup.

Tilmeld dig

hvis du gerne vil med til: Et kursus i at leve – godt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial