Et foredrag om at få øje på de forhindringer der forhindrer os i at nå vores mål.

Foredraget henvender sig til både de gode og de knap så gode chefer, personalegrupper, par, ledige, de søgende, de nysgerrige og de desperate. Med alvor og humor og på et fundament af høj faglighed og 54 års livserfaring og 30 års erfaring indenfor udviklingsprocesser får Malene Kanstrup sit publikum ind ad en dør, hvor alting pludseligt bliver synligt.
Forbered dig på en aften der kan mærkes og vil blive husket. Du får med dette foredrag øje på det du har gået og ledt efter, det du slår dig på igen og igen og måske lige nøjagtig DEN løsning der gør, at vejen er banet hen mod dit mål.


Med humor, omsorg og en konfronterende stil bliver der både øset ud af hendes indsigt og erfaring på en helt unik og nærværende måde. Kommer du som fagperson vil du i den grad kunne tage noget med dig, kommer du som en del af en personalegruppe vil du allerede i morgen opleve nye lag i forhold til kommunikation og samspil og er du bare dig måske sammen med din partner, så vil du/I helt sikkert få noget med jer hjem som kan åbne op for mere nærvær og kærlighed.

Kort sagt, der er lagt op til underholdende læring på den fede måde.

Står I midt i en konflikt eller har I mønstre som fremmer mistrivsel i jeres personalegruppe? 

Trænger I til at blive bedre til at bemestre kommunikationen i jeres gruppe på en mere opbyggelig måde? 

Eller er I en personalegruppe som ved – og har erfaring med, at det hører med til en god trivsel og højt fagligt niveau, at blive superviseret kontinuerligt? 

Så vil Center for væren og udvikling gerne være behjælpelig med, at give jer den indsigt og de redskaber der skal til så I bliver i stand til at samarbejde konstruktivt hen imod jeres mål.

Mine supervisioner tager sit afsæt i den systemiske tænkning, hvor essensen er, at vi er hinandens årsag. Denne antagelse supplerer jeg med Transaktions Analysen som vægter bevidstheden om vores 5 egotilstande. Når jeg har valgt disse teoretiske referencerammer, skyldes det, at begge retter sit fokus mod systemer. Det ydre system som vi er en del af og påvirker og påvirkes af og det indre system som vi kan ligge under for, hvis vi ikke er bevidst om dette, så vi kan tage ansvar med afsæt i fornuft, refleksion og analyse, når vi skal træffe valg. 

Målet med min form for supervision er, at I hver især lærer via udvidelse af bevidsthed, at tage personligt ansvar for tænkning, følelser og kommunikation/adfærd og i mindst muligt omfang er i følelsernes, vanernes eller uhensigtsmæssige overbevisningers vold. 

Trivsel og samarbejde højnes for slet ikke at nævne kvaliteten af det arbejde I skal udføre. 

Større åbenhed, mindre frygt, 

større tillid, mindre angreb/forsvar. Større glæde mindre sladder. 

Er I en gruppe foregår det ved, at I på skift bringer en udfordring i spil som den enkelte ønsker opløst. De udfordringer som bringes op, skal på den ene eller anden måde have tilknytning til jeres samarbejde/trivsel eller dine barriere ift. at få adgang til dine kompetencer som du gør brug af på arbejdet.

Et supervisionsforløb strækker sig over den tid der skal bruges på at alle får fremlagt en udfordring. Du skal som en del af en gruppe have tillid til, at Jeg hjælper dig, beskytter dig og bevidstgøre gruppen om deres rolle og ansvar, så den enkelte medarbejder ikke står efterladt efter endt supervision, ej heller en medarbejdergruppe som er utryg, usikker eller på anden vis i frygt.

Glæd jer.


Det er også muligt at få individuel supervision.


Der aftales med arrangøren af personaletræningsdagen, hvad der skal rettes fokus mod. Det er muligt at afholde et forberende møde, hvor indhold og rammen aftales.

Inden et forløb hos Center for væren og udvikling starter op, er det muligt at få en indledende afklaringssamtale – dette er naturligvis uden omkostninger for dig.

Indhold

Du arbejder med dine egne mål og der tages udgangspunkt i dine styrker. 

Du arbejder med din adfærd, dine overbevisninger og dine værdier. 

Med mine udviklende spørgsmål udvider jeg din måde at forstå dine udfordringer på som vil hjælpe dig til at få øje på nuancer som gør det muligt at skabe de forandringer, som du ønsker dig.

Når jeg arbejder med coaching, tager jeg udgangspunkt i dine behov. Jeg vurderer, hvilke værktøjer der skal bruges for at skabe grobund for forandringer så du kan nå dine klart beskrevne mål.

Jeg arbejder med din adfærd, og tager udgangspunkt i den måde du arbejder på. Du vil blive i stand til at målrette din kommunikation til forskellige mennesker afhængig af deres behov.

Coaching med mig har fokus både på at udvikle dig som individ og på at skabe brugbare og målbare resultater for virksomheden.

Udbyttet af coaching hos mig vil derfor ofte være værdifuldt rent personligt, såvel som arbejdsmæssigt for både dig og virksomheden.

Hvad er Neuropsykologisk Coaching? 

Hvis du modtager Neuropsykologisk Coaching indgår mentaltræning både under selve coachingen, som afslutning og ofte med en mentaltræningsfil du skal arbejde med hjemme.  

Hvem har gavn af mentaltræning?

Sportsudøvere, ledere, medarbejdere og alle andre som gerne vil have det bedre, bedre fokus eller præstere bedre.

Hvad er mentaltræning?

Det er en slags træningsprogram, lavet som lydfil som varer ca. varer 15-20 min.

I løbet af den tid lydfilen varer bliver du først bragt ned i en dyb afslappet tilstand, hvorefter du modtager en række positive kraftfulde og konstruktive ord og sætninger. De har til formål at hjælpe dig hen imod dit mål. Træningsprogrammet eller mentaltræningen indeholder ofte også visualiseringer som har samme formål som ordene, at få dig via billeder hen mod dit mål. Efter de 15-20 minutter tæller jeg dig tilbage til vågen tilstand.

Hvor meget skal man træne?

Som så meget andet træning eller øvelse, så handler det om at træne/øve sig så meget så muligt. Jeg anbefaler, at mentaltræningsfilen aflyttes 4 gange ugentligt, men gerne mere. Du kan ikke træne for meget hvad mentaltræning angår.

Der vil ikke gå lang tid før der er forandring at spore. Du vil opleve at du flytter dig hen mod dine mål.

Hvilke udfordringer kan mentaltræning være god for?

Det kunne f.eks. være ønsket om bedre selvværd, bedre evne til at fokusere, mere indre ro i pressede situationer, blive bedre til at sætte personlige grænser, blive bedre til at styre sine følelser, blive bedre til at håndtere fejl, højere motivation, kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde Osv.

Mentaltræning kan bruges i alle former for udfordringer.

Mentaltræning handler altså om, at lære, at håndtere det der forhindre dig i at nå dine mål, på en anderledes og konstruktiv måde, så det ikke står i vejen for dine mål.  

Et individuelt coachforløb hos mig er målrettet, struktureret og ressourceorienteret, med fokus på dine personlige og arbejdsmæssige udfordringer.

Coaching er for alle, som er i gang med – eller som ønsker – personlig og/eller faglig forandring. Et forløb former sig efter dine individuelle behov, og målet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces for dig.

Der vil blive fundet et klart beskrevet mål ved 1. samtale defineret af borgeren med hjælp fra mig, som efterfølgende vil blive mailet til borgerens sagsbehandler. Der vil blive informeret om, at forløbet maksimalt kan strække sig over 10 samtaler men at det kan afsluttes inden, hvis målet er nået, borgeren kommer i job, eller uddannelse. Det er også muligt -og med gode erfaringer, at kombinere en praktik med et coachforløb.

Der vil udover coaching blive inddraget mentaltræning og meditation efter behov. Der kan forekomme coaching i naturen, hvis det skønnes at kunne bidrage udviklingen hen i mod det klart beskrevne mål. 

I dette tilbud er det muligt via sms, at have kontakt mellem samtalerne.  Efter endt forløb vil der blive udfærdiget en kort afsluttende status som borgeren og sagsbehandleren får tilsendt pr. Mail.

Der er plads til 7 personer på hvert hold. Forløbet strækker sig over 10 møder og ligger om formiddagene fra kl. 10.00 -13.00 en gang om ugen.

Hver enkelt formulerer et klart beskrevet mål med forløbet som mailes til borgerens sagsbehandler.

Der vil i dette forløb lægges vægt på at komme hen til evnen til at kunne sætte personlige grænser. 

Der vil i dette forløb blive trænet i evnen til at mærke egne følelser/ønsker og behov.

Der vil i dette forløb udarbejdes hjemmeopgaver til at støtte udviklingen hen imod målet.

Der vil i dette forløb arbejdes med transaktionsanalysen som forståelsesramme.

Der vil i dette forløb indgå mentaltræning og meditation samt tid i naturen. 

Der vil efter endt forløb blive udfærdiget en afsluttende kort status som deltageren og sagsbehandleren får tilsendt pr. mail.

I alle familier er der mønstre på kryds og tværs mellem familiemedlemmerne. Der er mikromønstre og der er de helt generelle mønstre som kendetegner netop jeres familie. 

Der er også opbyggelige sunde mønstre i alle familier og der er uhensigtsmæssige mønstre i alle familier. 

Da familien er et organisk system, så er der nogle uhensigtsmæssige mønstre som går i sig selv, det kan være fordi børnene bliver større eller nogle flytter hjemmefra. Det kan være fordi en eller begge forældre får det bedre i deres samspil eller får mere tid. Der er et utal af grunde til, at familien over tid bliver sundere.

En aktiv grund til, at en familie kan blive sundere og få det bedre sammen er at investerer i familieterapi. 

Hos Center for væren og udvikling arbejdes der med at synliggøre de mønstre og den kommunikation som er knyttet til de mønstre som I gør brug af. I vil I forløbet få øje på de mønstre som er opbyggelige for jer og I vil få øje på de mønstre som er ikke opbyggelige. 

I vil gennem forløbet få de nødvendige redskaber og øvelser der skal til for at I som familie kan nå jeres mål. 

Første samtale vil altid være der hvor I i fællesskab skal nå frem til et fælles mål for forløbet. Jeg har nogle metoder som gør, at I som familie kommer helt i mål med at finde et fælles mål. 

Jeg tager mit afsæt i den systemiske familieterapi, hvor man har fokus på mønstre, kommunikation, overbevisninger og grupperinger. Som udgangspunkt er I hinandens årsag, hvilket betyder, at der ikke er en som er årsagen til at I har det skidt eller svært men at I alle med jeres måde at reagerer på er dele af hele familiens uhensigtsmæssige mønster. 

Som udgangspunkt mener jeg, at alle familiemedlemmer skal være med i familieterapi. 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig. 

Et typisk parterapiforløb vil starte med, at I begge får mulighed for at italesætte hvad der for hver af jer er problematisk. Dette er vigtigt fordi I sommetider vægter forskellige grunde til at I ikke trives i jeres parforhold.

Vi vil i samarbejde finde frem til et fælles mål for forløbet, på baggrund af det I hver især oplever er væsentligt. 

Det er centralt, at I begge tager ejerskab i målet for forløbet.

Der forekommer hjemmeopgaver mellem samtalerne som altid tager sit afsæt i det I hat fokus på i terapien. 

Det vil give rigtig god mening at gå i parterapi hvis I ønsker, håber eller længes efter:

  • at få øje på de uhensigtsmæssige mønstre og kommunikation som eksisterer imellem jer. 
  • at lære hvordan man opnår større intimitet, muligheden for kontinuerligt nærvær.
  • hvordan I som par bliver bedre til at støtte hinanden i de vilkår som I er en del af. 
  • hvis I agter at lade jer skille. I et sådant forløb arbejdes der med at reetablere respekten, kommunikationen og samarbejdet, så jeres børn ikke bliver yderligere ramt end det en skilsmisse forvolder af smerte. 
  • bearbejde utroskab
  • tackle jalousi 
  • misbrug
  • sorg
  • psykisk og fysisk vold.
  • et godt sexliv.
TEST
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial