Kommunale tilbud

Gruppesupervision

2000 kr. ex. moms, pr. time

Kontakt mig

Står I midt i en konflikt eller har I mønstre som fremmer mistrivsel i jeres personalegruppe? 

Trænger I til at blive bedre til at bemestre kommunikationen i jeres gruppe på en mere opbyggelig måde? 

Eller er I en personalegruppe som ved – og har erfaring med, at det hører med til en god trivsel og højt fagligt niveau, at blive superviseret kontinuerligt? 

Så vil Center for væren og udvikling gerne være behjælpelig med, at give jer den indsigt og de redskaber der skal til så I bliver i stand til at samarbejde konstruktivt hen imod jeres mål.

Mine supervisioner tager sit afsæt i den systemiske tænkning, hvor essensen er, at vi er hinandens årsag. Denne antagelse supplerer jeg med Transaktions Analysen som vægter bevidstheden om vores 5 egotilstande. Når jeg har valgt disse teoretiske referencerammer, skyldes det, at begge retter sit fokus mod systemer. Det ydre system som vi er en del af og påvirker og påvirkes af og det indre system som vi kan ligge under for, hvis vi ikke er bevidst om dette, så vi kan tage ansvar med afsæt i fornuft, refleksion og analyse, når vi skal træffe valg. 

Målet med min form for supervision er, at I hver især lærer via udvidelse af bevidsthed, at tage personligt ansvar for tænkning, følelser og kommunikation/adfærd og i mindst muligt omfang er i følelsernes, vanernes eller uhensigtsmæssige overbevisningers vold. 

Trivsel og samarbejde højnes for slet ikke at nævne kvaliteten af det arbejde I skal udføre. 

Større åbenhed, mindre frygt, 

større tillid, mindre angreb/forsvar. Større glæde mindre sladder. 

Er I en gruppe foregår det ved, at I på skift bringer en udfordring i spil som den enkelte ønsker opløst. De udfordringer som bringes op, skal på den ene eller anden måde have tilknytning til jeres samarbejde/trivsel eller dine barriere ift. at få adgang til dine kompetencer som du gør brug af på arbejdet.

Et supervisionsforløb strækker sig over den tid der skal bruges på at alle får fremlagt en udfordring. Du skal som en del af en gruppe have tillid til, at Jeg hjælper dig, beskytter dig og bevidstgøre gruppen om deres rolle og ansvar, så den enkelte medarbejder ikke står efterladt efter endt supervision, ej heller en medarbejdergruppe som er utryg, usikker eller på anden vis i frygt.

Glæd jer.


Det er også muligt at få individuel supervision.


Kontakt mig

hvis du vil høre mere om ydelsen Gruppesupervision

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial