Coaching

Neuropsykologisk Coaching

1000 kr. , pr. session

5000 kr. for 6 sessioner

Book en tid

Hvad er Neuropsykologisk Coaching? 

Hvis du modtager Neuropsykologisk Coaching indgår mentaltræning både under selve coachingen, som afslutning og ofte med en mentaltræningsfil du skal arbejde med hjemme.  

Hvem har gavn af mentaltræning?

Sportsudøvere, ledere, medarbejdere og alle andre som gerne vil have det bedre, bedre fokus eller præstere bedre.

Hvad er mentaltræning?

Det er en slags træningsprogram, lavet som lydfil som varer ca. varer 15-20 min.

I løbet af den tid lydfilen varer bliver du først bragt ned i en dyb afslappet tilstand, hvorefter du modtager en række positive kraftfulde og konstruktive ord og sætninger. De har til formål at hjælpe dig hen imod dit mål. Træningsprogrammet eller mentaltræningen indeholder ofte også visualiseringer som har samme formål som ordene, at få dig via billeder hen mod dit mål. Efter de 15-20 minutter tæller jeg dig tilbage til vågen tilstand.

Hvor meget skal man træne?

Som så meget andet træning eller øvelse, så handler det om at træne/øve sig så meget så muligt. Jeg anbefaler, at mentaltræningsfilen aflyttes 4 gange ugentligt, men gerne mere. Du kan ikke træne for meget hvad mentaltræning angår.

Der vil ikke gå lang tid før der er forandring at spore. Du vil opleve at du flytter dig hen mod dine mål.

Hvilke udfordringer kan mentaltræning være god for?

Det kunne f.eks. være ønsket om bedre selvværd, bedre evne til at fokusere, mere indre ro i pressede situationer, blive bedre til at sætte personlige grænser, blive bedre til at styre sine følelser, blive bedre til at håndtere fejl, højere motivation, kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde Osv.

Mentaltræning kan bruges i alle former for udfordringer.

Mentaltræning handler altså om, at lære, at håndtere det der forhindre dig i at nå dine mål, på en anderledes og konstruktiv måde, så det ikke står i vejen for dine mål.  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial