Inden et forløb hos Center for væren og udvikling starter op, er det muligt at få en indledende afklaringssamtale – dette er naturligvis uden omkostninger for dig.

Indhold

Du arbejder med dine egne mål og der tages udgangspunkt i dine styrker. 

Du arbejder med din adfærd, dine overbevisninger og dine værdier. 

Med mine udviklende spørgsmål udvider jeg din måde at forstå dine udfordringer på som vil hjælpe dig til at få øje på nuancer som gør det muligt at skabe de forandringer, som du ønsker dig.

Når jeg arbejder med coaching, tager jeg udgangspunkt i dine behov. Jeg vurderer, hvilke værktøjer der skal bruges for at skabe grobund for forandringer så du kan nå dine klart beskrevne mål.

Jeg arbejder med din adfærd, og tager udgangspunkt i den måde du arbejder på. Du vil blive i stand til at målrette din kommunikation til forskellige mennesker afhængig af deres behov.

Coaching med mig har fokus både på at udvikle dig som individ og på at skabe brugbare og målbare resultater for virksomheden.

Udbyttet af coaching hos mig vil derfor ofte være værdifuldt rent personligt, såvel som arbejdsmæssigt for både dig og virksomheden.

Hvad er Neuropsykologisk Coaching? 

Hvis du modtager Neuropsykologisk Coaching indgår mentaltræning både under selve coachingen, som afslutning og ofte med en mentaltræningsfil du skal arbejde med hjemme.  

Hvem har gavn af mentaltræning?

Sportsudøvere, ledere, medarbejdere og alle andre som gerne vil have det bedre, bedre fokus eller præstere bedre.

Hvad er mentaltræning?

Det er en slags træningsprogram, lavet som lydfil som varer ca. varer 15-20 min.

I løbet af den tid lydfilen varer bliver du først bragt ned i en dyb afslappet tilstand, hvorefter du modtager en række positive kraftfulde og konstruktive ord og sætninger. De har til formål at hjælpe dig hen imod dit mål. Træningsprogrammet eller mentaltræningen indeholder ofte også visualiseringer som har samme formål som ordene, at få dig via billeder hen mod dit mål. Efter de 15-20 minutter tæller jeg dig tilbage til vågen tilstand.

Hvor meget skal man træne?

Som så meget andet træning eller øvelse, så handler det om at træne/øve sig så meget så muligt. Jeg anbefaler, at mentaltræningsfilen aflyttes 4 gange ugentligt, men gerne mere. Du kan ikke træne for meget hvad mentaltræning angår.

Der vil ikke gå lang tid før der er forandring at spore. Du vil opleve at du flytter dig hen mod dine mål.

Hvilke udfordringer kan mentaltræning være god for?

Det kunne f.eks. være ønsket om bedre selvværd, bedre evne til at fokusere, mere indre ro i pressede situationer, blive bedre til at sætte personlige grænser, blive bedre til at styre sine følelser, blive bedre til at håndtere fejl, højere motivation, kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde Osv.

Mentaltræning kan bruges i alle former for udfordringer.

Mentaltræning handler altså om, at lære, at håndtere det der forhindre dig i at nå dine mål, på en anderledes og konstruktiv måde, så det ikke står i vejen for dine mål.  

Et individuelt coachforløb hos mig er målrettet, struktureret og ressourceorienteret, med fokus på dine personlige og arbejdsmæssige udfordringer.

Coaching er for alle, som er i gang med – eller som ønsker – personlig og/eller faglig forandring. Et forløb former sig efter dine individuelle behov, og målet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces for dig.

TEST
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial