I alle familier er der mønstre på kryds og tværs mellem familiemedlemmerne. Der er mikromønstre og der er de helt generelle mønstre som kendetegner netop jeres familie. 

Der er også opbyggelige sunde mønstre i alle familier og der er uhensigtsmæssige mønstre i alle familier. 

Da familien er et organisk system, så er der nogle uhensigtsmæssige mønstre som går i sig selv, det kan være fordi børnene bliver større eller nogle flytter hjemmefra. Det kan være fordi en eller begge forældre får det bedre i deres samspil eller får mere tid. Der er et utal af grunde til, at familien over tid bliver sundere.

En aktiv grund til, at en familie kan blive sundere og få det bedre sammen er at investerer i familieterapi. 

Hos Center for væren og udvikling arbejdes der med at synliggøre de mønstre og den kommunikation som er knyttet til de mønstre som I gør brug af. I vil I forløbet få øje på de mønstre som er opbyggelige for jer og I vil få øje på de mønstre som er ikke opbyggelige. 

I vil gennem forløbet få de nødvendige redskaber og øvelser der skal til for at I som familie kan nå jeres mål. 

Første samtale vil altid være der hvor I i fællesskab skal nå frem til et fælles mål for forløbet. Jeg har nogle metoder som gør, at I som familie kommer helt i mål med at finde et fælles mål. 

Jeg tager mit afsæt i den systemiske familieterapi, hvor man har fokus på mønstre, kommunikation, overbevisninger og grupperinger. Som udgangspunkt er I hinandens årsag, hvilket betyder, at der ikke er en som er årsagen til at I har det skidt eller svært men at I alle med jeres måde at reagerer på er dele af hele familiens uhensigtsmæssige mønster. 

Som udgangspunkt mener jeg, at alle familiemedlemmer skal være med i familieterapi. 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig. 

Et typisk parterapiforløb vil starte med, at I begge får mulighed for at italesætte hvad der for hver af jer er problematisk. Dette er vigtigt fordi I sommetider vægter forskellige grunde til at I ikke trives i jeres parforhold.

Vi vil i samarbejde finde frem til et fælles mål for forløbet, på baggrund af det I hver især oplever er væsentligt. 

Det er centralt, at I begge tager ejerskab i målet for forløbet.

Der forekommer hjemmeopgaver mellem samtalerne som altid tager sit afsæt i det I hat fokus på i terapien. 

Det vil give rigtig god mening at gå i parterapi hvis I ønsker, håber eller længes efter:

 • at få øje på de uhensigtsmæssige mønstre og kommunikation som eksisterer imellem jer. 
 • at lære hvordan man opnår større intimitet, muligheden for kontinuerligt nærvær.
 • hvordan I som par bliver bedre til at støtte hinanden i de vilkår som I er en del af. 
 • hvis I agter at lade jer skille. I et sådant forløb arbejdes der med at reetablere respekten, kommunikationen og samarbejdet, så jeres børn ikke bliver yderligere ramt end det en skilsmisse forvolder af smerte. 
 • bearbejde utroskab
 • tackle jalousi 
 • misbrug
 • sorg
 • psykisk og fysisk vold.
 • et godt sexliv.

Psykoterapi er et samtaleforløb med mig, hvor vi skræddersyer forløbet efter dit behov. Forløbets længde er forskelligt fra person til person. Nogle vælger kun en enkelt samtale.  I samtalerne arbejder vi i fællesskab med at få klarlagt et mål for forløbet. Samtalerne er vejen eller processen hen imod dit mål.

Et mål kan også være at lære at være den bedste udgave af dig selv i det du står i. Det kan være du er pårørende til uhelbredelige syge, misbrugere eller sindslidende.

Min rolle som terapeut er at få øje på det du ikke kan se, forstørre disse områder og stille kraftfulde udviklende spørgsmål der åbner op for nye måder at forstå det svære du er i. Det er også min rolle at drage omsorg for dig og hjælpe dig med at se alle de ressourcer som du allerede rummer, men måske ikke lige har fået øje på.

Individuelterapi kan være noget for dig, hvis du oplever:

 • Manglende evne til at sætte personlige grænser
 • Lavt selvværd
 • Angst, stress eller depression.
 • Manglende evne til at mærke dig selv.
 • Præstationsangst.
 • Følelsen af at være forkert/usikker.
 • Meningsløshed.
 • Mistrivsel i familien eller på arbejdspladsen.
 • Overforbrug/afhængighed.
 • Identitets eller eksistentiel krise.
 • Mistillid.
 • Belastning ved at være pårørende til personer med misbrug.
 • Belastning ved at være pårørende til uhelbredelig sygdom.
 • Belastning ved at være pårørende til sindslidende.
 • Jalousi.
 • Sorg.
 • Søvnbesvær.
 • Tristhed.
 • Vrede.
 • Ensomhed
 • Skilsmisse.
TEST
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial